TERMENI ȘI CONDIȚII ABONARE REVISTA „DRITA” / „LUMINA”

Share
 1. Revista „Drita” / „Lumina” este o revistă lunară în limba română, editată de Asociația Liga Albanezilor din România (ALAR), cuprinzând articole de actualitate, cultură, istorie, literatură și generalități, pe teme de albanologie, dar și diverse.
 2. Revista „Drita” / „Lumina” se distribuie gratuit către abonații din țară și din străinătate, care își oferă datele de contact și își exprim acordul pentru a primi lunar câte un exemplar.
 3. De asemenea, revista „Drita” / „Lumina” se distribuie gratuit de către ALAR și în cadrul târgurilor și saloanelor de carte din țară și din străinătate, precum și în cadrul acțiunilor culturale și evenimentelor organizate de către ALAR sau parteneri.
 4. Pentru trimiterea revistei „Drita” / „Lumina”, ALAR colectează următoarele tipuri de date personale:
  – numele și prenumele;
  – adresa poștală;
  – adresa de e-mail (opțional);
  – numărul de telefon (opțional).
 5. Numele și prenumele și adresa poștale sunt elemente obligatorii și necesare pentru transmiterea corespondenței, respectiv a revistei „Drita” / „Lumina” și a altor materiale tipărite sau multimedia produse și distribuite gratuit de către ALAR. Adresa de e-mail și numărul de telefon vor fi folosite numai pentru clarificări privitoare la adresa poștală sau pentru a urmări livrarea corespondenței.
 6. Datele colectate sunt procesate exclusiv de personalul organizației și sunt stocate pe servere și calculatoare protejate. Colectarea și procesarea datelor se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
 7. În orice moment dumneavoastră puteți:
  – să depuneți o plângere la o autoritate de supraveghere Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter Personal (ANSPDCP);
  – solicita accesul, rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal;
  – să restricționați sau obiectați la prelucrarea datelor cu caracter personal;
  – să solicitați transferabilitatea datelor, dacă este cazul.
 8. Puteți obține informații suplimentare cu privire la datele personale pe care ALAR le stochează și procesează în legătură cu dumneavoastră, printr-o solicitare la adresa de e-mail office@alar.ro. Mai mult, vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră personale, să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră sau să retrageți în orice moment consimțământul dumneavoastră pentru o astfel de prelucrare. Daca doriți sa retrageți consimțământul de prelucrare a datelor cu caracter personal sau doriți rectificarea lor vă rugăm să contactați office@alar.ro Dacă aveți vreo plângere cu privire la procesarea datelor dumneavoastră, puteți contacta Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter Personal (ANSPDCP).
 9. Puteți obține o copie a datelor dumneavoastră ȋntr-un format structurat printr-o solicitare la adresa de e-mail office@alar.ro.