Shkolla në pandemi – një temë me rëndësi të jashtëzakonshme

Articol apărut în revista „Drita” Revista Drita nr. 43 - octombrie 2020

Fillimi i procesit mësimor i këtij viti shkollor shënoi një sfidë shumë të veçantë, në kontekstin e pandemisë, jo vetëm për shoqërinë rumune, por, praktikisht për të gjitha shtetet që ndjekin të njëjtin kalendar veprimtarish. Fatkeqësisht, jo gjithkund fëmijët patën mundësi të kthehen në klasat e tyre, pasi në disa komunitete përhapja e infektimeve të Read More

Citește mai mult

Școala în pandemie – o temă de maximă importanță

Articol apărut în revista „Drita” Revista Drita nr. 43 - octombrie 2020

Începutul anului școlar a reprezentat o provocare cu totul deosebită, în contextul pandemiei, nu doar pentru societatea românească, ci practic pentru toate statele care urmează același calendar de activități. Din păcate, nu peste tot copiii s-au putut reîntoarce în sălile de clasă, întrucât în unele comunități răspândirea infecțiilor cu noul coronavirus a făcut imposibilă reluarea Read More

Citește mai mult

Zgjedhje në kohë pandemie

Articol apărut în revista „Drita” Revista Drita nr. 41 - august 2020

Këtë vit, në Rumani janë planifikuar zgjedhjet për administratën publike lokale si dhe zgjedhjet parlamentare – për Senatin dhe Dhomën e Deputetëve. Situata e përgjithshme, sigurisht, nuk është aspak e favorshme për zhvillimin e evenimenteve të tilla, të përmasave të mëdha, të cilat presupozojnë ndërveprim të zgjeruar midis njerëzve, duke filluar me periudhën e përgatitjeve Read More

Citește mai mult

Alegeri în vreme de pandemie

Articol apărut în revista „Drita” Revista Drita nr. 41 - august 2020

În acest an sunt programate a se desfășura în România atât alegerile pentru autoritățile administrației publice locale, cât și cele pentru Senat și Camera Deputaților. Contextul general nu este, în mod evident, deloc favorabil unor astfel de evenimente de anvergură, care presupun interacțiuni extinse între oameni, începând cu perioada de pregătire a candidaturilor, continuând cu Read More

Citește mai mult

Dobroxhea – një model i bashkëjetesës shumëetnike

Articol apărut în revista „Drita” Revista Drita nr. 40 - iulie 2020

Megjithëse pandemia vështirësoi ndjeshëm jo vetëm organizimin e eventeve dhe veprimtarive kulturore, që Shoqata Lidhja e Shqiptarëve të Rumanisë e kishte bërë zakon t’i organizonte për anëtarët dhe miqtë e saj, por edhe jetën tonë të përditshme, mundëm që në mes të muajit korrik të zhvillojmë një vizitë në kryeqendrën e krahinës së Dobroxhias, në Read More

Citește mai mult

Dobrogea – un model de conviețuire multietnică

Articol apărut în revista „Drita” Revista Drita nr. 40 - iulie 2020

În ciuda faptului că pandemia a complicat semnificativ nu doar organizarea de evenimente și acțiuni culturale, cu care Asociația Liga Albanezilor din România și-a obișnuit membrii și prietenii, ci chiar și viața cotidiană a noastră, a tuturor, am reușit, la mijlocul lunii iulie, să efectuăm o vizită în Dobrogea, la Constanța, și să lansăm acolo Read More

Citește mai mult

Kultura në radhë të parë

Articol apărut în revista „Drita” Revista Drita nr. 39 - iunie 2020

Ndër masat që autoritetet rumune si dhe ato mbarë botërore qenë të detyruar të marrin në kontekstin e pandemisë së Covid-19 ishte edhe ajo e ndalimit të grumbullimeve publike, pavarësisht nga lloji dhe karakteri i tyre. Bëhej fjala, në radhë të parë, për grumbullimet në hapësirat e mbyllura dhe, si pasojë e këtij kufizimi, i Read More

Citește mai mult

Cultura în primul plan

Articol apărut în revista „Drita” Revista Drita nr. 39 - iunie 2020

Printre numeroasele măsuri pe care autoritățile din România și din întreaga lume au fost nevoite să le adopte în contextul pandemiei de Covid-19 s-a aflat și interzicerea adunărilor publice, indiferent de natura și scopul lor. Au fost vizate, în primul rând, adunările din spațiile închise, iar ca urmare a acestei interdicții întregul sector cultural a Read More

Citește mai mult

ALAR mbetet pranë miqve të saj

Articol apărut în revista „Drita” Revista Drita nr. 38 - mai 2020

Pandemia nuk është vetëm një urgjencë e shëndetit publik, por ajo pati pasoja nga më të ndryshmet në të gjitha lëmitë e jetës shoqërore, ekonomike dhe kulturore. Në këtë kontekst, masat që autoritetet morrën për parandalimin dhe luftën kundër përhapjes së infeksionit me koronavirusin e ri, pavarësisht nga forma ligjore që kanë, kanë çuar, në Read More

Citește mai mult

ALAR rămâne alături de prietenii săi

Articol apărut în revista „Drita” Revista Drita nr. 38 - mai 2020

Pandemia nu a însemnat doar o urgență de sănătate publică, ci ea a produs efecte dintre cele mai diverse în toate ramurile vieții sociale, economice și culturale. În acest context, măsurile luate de autorități pentru prevenirea și combaterea răspândirii infecțiilor cu noul coronavirus, indiferent de forma legală pe care au îmbrăcat-o, au condus, în mod Read More

Citește mai mult