Cerere de oferte de lucrări

Share

Subscrisa, Asociația Liga Albanezilor din România, cu sediul în Municipiul Craiova, Str. Nicolae Bălcescu nr. 33, Județul Dolj, asociație de drept privat și utilitate publică, având CIF 12351536, organizație reprezentativă a cetățenilor români aparținând minorității naționale albaneze, în calitate de beneficiar, lansează prezenta cerere de oferte de lucrări pentru realizarea proiectului „Amenajări interioare și exterioare la corpurile existente C1 și C2, amenajări exterioare în incintă”, pentru imobilul proprietatea asociației, situat la adresa Municipiul Craiova, Str. Unirii nr. 98 (fost nr. 64), Județul Dolj.

Cererea de oferte poate fi descarcată de mai jos:

Documentația tehnică de specialitate (proiectul) este disponibilă la adresa: https://www.alar.ro/documentatie/