Numărul 13 al revistei „Albanica”, lansat de „Mărțișor”

Share

Chiar în ziua de „Mărțișor”, Editura Asdreni a Asociației Liga Albanezilor din România anunță lansarea celui de-al 13-lea număr al revistei trimestriale cultural-științifice Albanica.

Așa cum s-au obișnuit, cititorii vor putea găsi în paginile revistei materiale clasice și contemporane, studii și articole științifice, dar și fragmente de literatură în proză și în versuri. Printre numele care semnează textele ce compun acest al 13-lea număr se regăsesc Eqrem Çabej, Ismail Qemali, Thanas Medi, Octavian Soviany, Melsen Kafilaj, Marius Chelaru, Adrian Lesenciuc, Gheorghe Grigurcu, Constantin Mohanu sau Zenovie Cârlugea. De asmenea, nu lipsesc textele membrilor colegiului redacțional, Luan Topciu, Radu Săvulescu sau Liviu Lungu.

Acest nou număr al revistei Albanica este ilustrat cu lucrări aparținând unor importanți artiști albanezi și români, precum Gheorghe Caruțiu, Ibrahim Kodra, Omer Kaleshi, Gentian Zeka, Aurel Acasandrei sau Anastas Kostandini.

Revista Albanica se distribuie gratuit de către ALAR, ajungând la cele mai importante biblioteci din România, la instituții de cultură și de învățământ, la cercetători și intelectuali din varii domenii de activitate.

Albanica – nr. 13
CUPRINS


Luan Topciu, Editorial
Ismail Qemali, Albania și albanezii
Liviu Lungu, Schițe de rememorare: o pagină și mai multe de istorie albaneză (VI)
Marius Chelaru, O veche traducere în limba română despre Skanderbeg și altele privitoare la Albania
Melson Kafilaj, Opus Barletiana: două texte și două cercetări filosofice
Dossier, Decrete de decorare semnate de Președintele României, Klaus Iohannis. Alocuțiunea susținută de Președintele României, Klaus Iohannis
Eqrem Çabej, Elemente preindo-europene în limba albaneză
Radu-Cosmin Săvulescu, Ortodoxia albaneză, de la Liga de la Prizren la Independență (1878-1912)
Medalion, Octavian Soviany
Thanas Medi, Proză scurtă
Luan Topciu, Paradigmele urii
Gheorghe Grigurcu, Poezia lui Cezar Ivănescu
Adrian Lesenciuc, Istoria literaturii albaneze sau scurtă introducere în albanologie
Constantin Mohanu, Dramaturgia în opera lui Victor Eftimiu
Zenovie Cârlugea, Povestitor de istorii antice cu infuzii misterico-fantastice și mitologie (despre „Prizonierul poetului Ovidius Naso sau Furiile centurionului Rapax”)