CONVOCATOR ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ A ADUNĂRII GENERALE

Share

În atenția membrilor Asociației Liga Albanezilor din România!

Nr. 437/01.11.2021
CONVOCATOR

            În temeiul prevederilor art. 23 alin. (1) și (2) și ale art. 34 și art. 35 din Statutul Asociației Liga Albanezilor din România, cu modificările și completările ulterioare,

se convoacă ședința extraordinară a Asociației Liga Albanezilor din România, pentru data de 12 noiembrie 2021, la sediul social al organizației Municipiul Craiova, strada Nicolae Bălcescu nr. 33, județul Dolj, cu începere de la orele 14:00.

            Ordinea de zi propusă este următoarea:

            1. Alegerea membrilor Consiliului Director, pe funcții, respectiv doi membri simpli și un Secretar General;

            2. Proiect de hotărâre privind stabilirea valorii brute a indemnizației lunare a Secretarului General ales;

            3. Diverse.

            Directorul executiv va lua măsurile necesare pentru organizarea și pentru buna desfășurare a ședinței.

Secretar General,
Deputat Bogdan-Alin Stoica