La început de an – un bilanț pozitiv și noi provocări

Share

La fel ca de fiecare dată, Asociația Liga Albanezilor din România începe anul prin a-și evalua activitatea din perioada precedentă, dar și prin a-și cristaliza obiectivele majore pentru anul în curs. Anul 2019 a fost unul plin de evenimente și realizări pentru organizația noastră, de acțiuni culturale, mese rotunde, dezbateri, lansări de carte, expoziții de artă și concerte de muzică tradițională și clasică. În același timp, a fost anul în care s-a afirmat o nouă publicație în peisajul cultural-științific din România, revista trimestrială Albanica.

Pe parcursul anului care s-a încheiat, Asociația Liga Albanezilor din România a fost implicată într-un număr de 49 de acțiuni culturale, în 30 dintre acestea în calitate de organizator, iar în restul de 19 în calitate de partener sau participant. Prin toate aceste evenimente, ALAR a asigurat promovarea valorilor culturale albaneze și românești în rândurile publicului din România și din străinătate, adresându-se în mod direct unui număr de peste 13.000 de persoane. În această estimare sunt incluse numai persoanele care au participat în mod nemijlocit la evenimente și au putut fi astfel cuantificate; multe dintre evenimente au fost transmise în direct la televiziune sau pe internet, iar informații despre acestea au fost difuzate pe canalele radio-TV, în ziare, publicații culturale și on-line. De altfel, numai în semestrul al doilea al anului 2019, postările ALAR de pe pagina de internet www.alar.ro și de pe rețelele de socializare au fost vizualizate de aproape o jumătate de milion de persoane.

Deși toate acțiunile culturale au contribuit în mod semnificativ la atingerea obiectivelor organizației, cu certitudine evenimentul central a fost reprezentat de cea de-a doua ediție a Zilelor Culturii Albaneze. Găzduite de Craiova la sfârșitul lunii septembrie, aceste zile au dezvăluit încă o dată nu doar valoarea extraordinară a culturii albanezilor de pretutindeni, ci și legătura strânsă care există între români și albanezi, nu doar pe plan istoric și cultural, ci în particular la nivel spiritual, la nivelul sufletelor popoarelor noastre. Cu atât mai mult a fost evidențiat acest lucru pe final de an, atunci când românii și România au răspuns într-un mod emoționant la tragedia pe care a traversat-o Albania, în urma cutremurului din 26 noiembrie.

În planul editorial, anul 2019 a adus o mare realizare, și anume publicarea în premieră în limba română a lucrării lui Nicolae Iorga, Scurtă istorie a Albaniei și a poporului albanez, la exact o sută de ani de la apariția originalului francez. Traducerea s-a bucurat de o primire foarte bună nu doar în rândurile comunității albaneze, ci și printre specialiștii din domeniu și printre cititorii pasionați de istorie, pe de o parte, sau de opera marelui savant român, pe de altă parte. Revista Drita a continuat să aducă lunar în casele celor aproape 3.000 de abonați cultura, istoria și viața albanezilor, iar revista Albanica, cu cele patru apariții ale sale ce însumează circa 1.000 de pagini, și‑a făcut loc pe prima scenă a publicațiilor cul­tu­ral-științifice de profil din România.

Bineînțeles, în anul 2020 ne propunem nu doar să menținem acest înalt nivel atins de activitatea culturală și editorială, ci să mergem chiar mai departe. Ne dorim să explorăm și mai mult istoria comunității albaneze din România, să punem în valoare marile personalități ale acesteia, dar și să extindem orizonturile culturale către diaspora albaneză din alte zone. Planul editorial este, de asemenea, unul bogat, cu volume noi de literatură, istorie, lingvistică și spiritualitate. Deja devenite o tradiție, Zilele Culturii Albaneze vor începe în anul 2020 să aibă și ediții locale, în alte centre urbane ale României. Nu în ultimul rând, în cursul acestui an ne vom prezenta din nou în fața cetățenilor, în cadrul alegerilor legislative, pentru a arăta încă o dată că locul minorității naționale albaneze a fost și va fi întotdeauna alături de poporul român.

La început de an, îngăduiți-mi să vă transmit cele mai calde urări de sănătate, fericire și prosperitate și să vă adresez sincere mulțumiri pentru că ne sunteți alături și ne conferiți puterea și determinarea de a continua să promovăm cultura și legăturile frățești care leagă popoarele noastre.

La Mulți Ani!

Deputat Bogdan-Alin Stoica

Series Navigation Instituții culturale albaneze în România >>