Enver Hogea contra lui Stalin

Share

După Congresul al 20-lea al PCUS, în care noii conducători sovietici criticaseră aspru cultul personalităţii defunctului Iosif V. Stalin, la Tirana, în perioada 25 mai-3 iunie 1956, a avut loc cel de-al 3‑lea congres al Partidului Muncii din Albania, prilej cu care Enver Hogea a ţinut o cuvântare de aprobare totală a noii orientări politice de la Moscova. Conform lui Hogea, „întregul partid şi popor albanez” erau „solidari cu hotărârile istorice ale Congresului al 20-lea al PCUS”, care deschideau omenirii „perspective clare, corecte şi ştiinţifice pentru a realiza aspiraţiile acesteia în pace şi într-o colaborare sinceră între popoare şi state.” În acelaşi text, Hogea a criticat cu ardoare cultul personalităţii lui Stalin şi s-a arătat fără rezerve de acord cu destalinizarea iniţiată de conducerea sovietică în frunte cu Nikita S. Hruşciov. „Marea greşeală a lui Stalin, a subliniat el, a fost nu doar că a acceptat laudele care i se aduceau, ci faptul că le‑a şi încurajat şi sprijinit, susţinând aceste poziţii antimarxiste”. El a mai spus că trebuie întărită zi de zi prietenia cu „poporul frate chinez”, cu „popoarele prietene din Polonia, Cehoslovacia, Ungaria, România, Bulgaria, RDG, RPD Coreeană, RD Vietnam”, ca şi relaţiile prieteneşti cu RF Iugoslavia, şi că trebuie făcute tentative de apropiere cu Grecia, amintind că Albania comunistă are relaţii cu 18 state. Cu atât mai surprinzătoare este schimbarea de direcţie politică promovată de acelaşi Hogea, cu numai câţiva ani mai târziu, când a provocat ruptura de URSS şi a încurajat proliferarea propriului cult al personalităţii în Albania.

Mira Skënderi

Series Navigation << Înfiinţarea armatei albaneze„Cânta la Stupca o vioară…”: O scurtă prezentare a compozitorului şi violonistului patriot Ciprian Porumbescu >>