Semnal editorial ”Gramatica limbii albaneze”, de Cristian Beşleagă

Share

Nu cu mult timp în urmă, la editura Sigma Educaţional a apărut Gramatica limbii albaneze, autorul volumului fiind un fost student la Tirana, actual cercetător, Cristian Beşleagă. Cititorii revistei noastre au mai putut beneficia, cu câţiva ani în urmă, de un manual pentru învăţarea limbii albaneze, editat de ALAR şi distribuit gratuit celor interesaţi. Lipsa unei metode didactice moderne, precum şi necunoaşterea limbii albaneze de către autor au făcut ca volumul să aibă carenţe esenţiale, motiv pentru care nu l-am putut recomanda nici atunci şi nu-l recomandăm nici acum. Cu cartea lui Cr. Beşleagă e însă altceva. Lucrat sub îndrumarea prof. univ. Rami Memushaj, un reputat filolog albanez, volumul are toate calităţile unei reale lucrări ştiinţifice graţie pregătirii de specialitate a autorului, metodei moderne de prezentare a materialului şi, nu în ultimul rând, bunei cunoaşteri a limbii albaneze. Subliniez faptul că volumul a fost semnalat, cu câteva luni în urmă, şi pe site-ul ALAR.  L-am cunoscut recent pe autorul Gramaticii şi i-am adresat câteva întrebări, la care ne-a răspuns cu bunăvoinţă. (M. Dobrescu)

Dle Beşleagă, care credeţi ca e necesitatea unei asemenea lucrări şi ce surse de documentare  aţi folosit? 

Sunt mai multe motivele care m-au determinat să public această Gramatică a limbii albaneze. În primul rând, cei care doresc să înveţe sau să îşi perfecţioneze cunoştinţele de limbă albaneză nu aveau la dispoziţie un astfel de instrument. Se găsesc pe piaţă, mai greu sau mai uşor, dicţionare, manuale, ghiduri de conversaţie, dar nu există o gramatică adresată publicului român. M-au bucurat semnalele pozitive primite, după apariţia acestei cărţi, atât de la persoane cu origini albaneze, cât şi de la oameni care, pur şi simplu, se interesează de Albania, fie pentru studii, fie pentru că au fost acolo, le-a plăcut, ar dori să se întoarcă şi să aibă încă un instrument care să îi ajute la însuşirea noţiunilor de gramatică albaneză. Un feedback pozitiv am primit şi din partea unor lingvişti şi filologi albanezi. Al doilea motiv a fost, de fapt, ideea de a reuni într-o singură lucrare toate informaţiile necesare pentru a atinge un nivel bun de cunoaştere a gramaticii limbii albaneze. Prezenta Gramatică tratează toate temele necesare pentru atingerea nivelului de competenţă lingvistică C2, în conformitate cu Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi. Cred că, în prezent, lucrările adresate strict străinilor, şi nu mă refer aici doar la ceea ce s-a publicat în România, se pot număra pe degete, multe nu abordează prezentarea din perspectiva unui nativ non-albanez. La elaborarea lucrării, am ţinut cont întotdeauna de faptul că ea se adresează vorbitorilor nativi de limba română şi, prin exemple, am prezentat diferenţele între cele două limbi.

Ca surse de documentare am folosit publicaţii recente, apărute fie sub egida Academiei de Ştiinţe a Albaniei, fie lucrări ale unor lingvişti renumiţi, cum este profesorul Rami Memushaj, cel care a scris introducerea, de fapt o prezentare succintă a istoriei limbii albaneze, dar a şi citit şi făcut sugestii la această lucrare.

Cei interesaţi, care ar vrea să-şi procure volumul, cui se pot adresa?

Momentan, Gramatica limbii albaneze poate fi procurată în Bucureşti, de la librăria Editurii Sigma, Strada Luigi Cazzavilan 12, colţ cu strada General Berthelot. Cartea urmează să fie disponibilă şi în alte librării. Cei care locuiesc în alte oraşe pot lua legătura cu mine, pe facebook, de exemplu, sau prin e-mail, la adresa besleaga.eu@gmail.com. Vreau să le mulţumesc, de pe acum, celor care vor folosi cartea, doresc să le fie utilă şi m-aş bucura să primesc sugestii şi comentarii, pe care le voi lua în considerare pentru o ediţie viitoare.

Marius Dobrescu

Series Navigation<< Trilogia Prometeu, după Ismail Kadare, într-un proiect balcanicO nouă ecranizare “Skanderbeg”? >>