Un nou paragraf în istoria ALAR

Share

Pentru Asociaţia Liga Albanezilor din România, anul 2018 a fost unul plin de provocări, de eveni­mente şi acţiuni complexe, dar şi de mari bucurii şi realizări. Pe parcursului anului care s-a încheiat, asociaţia noastră a reuşit să organizeze sau să participe la peste 40 de acţiuni culturale, educaţionale şi ştiinţifice, având mereu drept principale obiective promovarea identităţii minorităţii naţionale albaneze din România, a culturii poporului albanez, dar şi a prieteniei şi conlucrării dintre românii şi albanezii de pretutindeni.

Punctul central al anului 2018 a fost reprezentat, fără doar şi poate, de Zilele Culturii Albaneze, o manifestare de mare anvergură, găzduită de muni­cipiul Craiova, în luna octombrie. Prin ampla­sarea bustului lui Skanderbeg în Cetatea Băniei, precum şi prin evenimentele culturale din cadrul acestor Zile, am scris o nouă pagină atât în istoria albanezilor din România, cât şi în relaţiile româno-albaneze. Legă­tura creată între Craiova şi Vlora va constitui, cu siguranţă, temelia unor colaborări şi mai extinse între cele două popoare. De asemenea, nu putem omite din recapitularea anului trecut şi celelalte evenimente dedicate omagierii lui Skanderbeg şi aprofundării istoriei neamului albanez – precum simpozionul dedicat Ligii de la Prizren –, şi nici numeroasele întâlniri între membrii comunităţii şi personalităţi ale vieţii cultural-ştiinţifice din România şi Albania, organizate la Bucureşti.

Prin intermediul tuturor acestor acţiuni, precum şi al revistei Drita şi al volumelor editate la Editura Asdreni şi distribuite tuturor celor interesaţi, mesajul nostru a ajuns la peste zece mii de persoane. Inte­resul manifestat de către dumneavoastră faţă de bogăţia istorică şi culturală a albanezilor din România ne onorează şi ne motivează să ne propunem ca în anul 2019 să depăşim realizările din anul precedent. Vă mulţumim pentru sprijinul pe care ni-l acordaţi şi vă asigurăm că pentru noi, cei care trudim în cadrul ALAR, fiecare dintre dumneavoastră este un adevărat prieten.

În anul care tocmai a început, vom continua să consolidăm relaţiile între români şi albanezi, vom scoate la lumină noi şi noi pagini din istoria şi cultura albanezilor din România, dar şi din alte areale, şi vom continua să oferim publicului interesat evenimente, volume şi publicaţii de calitate. Pe parcursul anului 2018, de un real succes s-au bucurat expoziţiile de artă, ale căror vernisaje au reprezentat veritabile serate culturale, cu recitaluri de muzică şi poezie albaneză; vom continua acest proiect şi îl vom extinde la cât mai multe localităţi, din toate regiunile Ro­mâniei. Totodată, ne-am propus să producem un nou album muzical, motivaţi de aprecierea pe care dumneavoastră, prietenii ALAR, aţi arătat-o faţă de albumul Muzică lirică albaneză, produs şi distribuit în anul 2018.

Pentru Asociaţia Liga Albanezilor din România, anul 2019 are şi o însemnătate specială, întrucât acum două decenii, la Craiova, organizaţia noastră dobândea o formă juridică. În consecinţă, atmosfera de sărbătoare care a marcat anul 2018 – graţie Centenarului Marii Uniri – se va prelungi, pentru ALAR, şi în acest an. Vă aşteptăm în continuare alături de noi, vă invităm să ne contactaţi pentru a afla mai multe despre albanezii din România şi de pretutindeni, dar şi pentru a ne transmite opiniile, comentariile şi sugestiile dumneavoastră. Asociaţia Liga Albanezilor din România este şi rămâne o organizaţie dinamică şi deschisă tuturor celor care îndrăgesc istoria şi cultura neamului albanez.

Deputat Bogdan-Alin Stoica

Series NavigationAlbania, poetica spaţiului – expoziţie de fotografie albaneză cu ocazia Zilei Minorităţilor Naţionale >>