Un Hitler albanez?

Share

În diferite epoci, în funcţie de evoluţiile politice, albanezii şi-au “adaptat” numele de botez în aşa fel încât să fie în ton cu vremurile. Conform istoricului Kastriot Dervishi, înainte de 1944 au existat în Albania nume precum Hitler sau Benito (Mussolini). Acest fenoment nu a fost unul masiv (şi nici sută la sută albanez) şi nu s-a manifestat doar în anii fascismului. Din nenorocire, în perioada comunistă nume precum Lenin, Stalin, Voroşilov, Molotov au apărut în actele de botez ale nou-născuţilor albanezi de atunci. Documentele Prezidiului Adunării Naţionale au înregistrat destule cereri ale cetăţenilor din această ţară pentru a-şi schimba numele de botez. Propunerile erau făcute de către Ministerul Justiţiei şi decise de conducerea Adunării Naţionale. Conform Procesului-verbal nr. 160, din 05.03.1948, de exemplu, în cadrul acestui organism au fost analizate propunerile  pentru o serie de schimbări de nume şi prenume. Aici apar prenume ca “Suma” şi “Jevgu” (Ţiganu), destul de răspândite la ora aceea, schimbate în “Duma” şi “Ramazanaj”, iar numele cetăţeanului Hitler Kafedjiu a devenit Skënder Kafedjiu. Sub semnăturile lui Omer Nishani (preşedinte), Koçi Xoxe (vicepreşedinte) şi Myslim Peza (vicepreşedinte), în anul 1948 numele Hitler a dispărut din registrul stării civile.

Mira Skënderi

Series Navigation<< Congresul de la Lushnja (21-31 ianuarie 1920)Moisi Golemi, nepotul lui Skanderbeg >>