Skanderbeg – un erou albanez și european

Share

Data de 17 ianuarie are o însemnătate aparte pentru istoria poporului albanez, întrucât la 17 ianuarie 1468 a trecut la cele veșnice cel mai mare erou al națiunii, Gjergj Kastrioti, intrat în conștiința universală sub numele de Skanderbeg. Pentru albanezi, el reprezintă mult mai mult decât o personalitate istorică. Skanderbeg întruchipează în cel mai înalt grad valori precum dragostea de neam și țară, curajul, tenacitatea și onoarea.

Dar faptele de arme ale eroului albanez și abilitatea sa politică într-o epocă extrem de tulbure nu au stârnit doar admirația și respectul propriului popor. Încă din timpul vieții, Skanderbeg a fost o personalitate europeană, care a luat loc la masa negocierilor alături de mai marii Europei occidentale și pe care papii nu s-au sfiit să-l proclame Atletul lui Hristos, așa cum au făcut cu marile figuri ale istoriei românilor, precum Ștefan cel Mare și Iancu de Hunedoara.

Desigur, rememorarea istoriei este o parte importantă a perpetuării identității unui popor, dar și mai importantă este actualizarea valorilor care i-au animat pe înaintașii noștri. Viața, luptele și mai ales moștenirea lui Skanderbeg sunt dovezi incontestabile ale caracterului european al civilizației albaneze, al apartenenței albanezilor la familia europeană. De asemenea, pentru albanezii din pretutindeni, Skanderbeg rămâne un simbol și un reper al unității naționale.