Despre Sofia și Wilhelm de Wied

Share

 

Reproducem din ziarul ”Adevărul” din 3 septembrie 1913:

Viitorul demnitar al Albaniei. Legăturile perechei princiare cu România. Neue Freie Presse publică un interesant articol despre principele Wilhelm de Wied asupra căruia pare că vor cădea sorţii în alegerea domnitorului Albaniei. Principele Wilhelm de Wied este un om cult, cunoaşte la perfecţie limbile franceză şi engleză şi este înrudit cu cinci case domnitoare (Germania, Olanda, Suedia, România şi Würtenberg). Principesa Sofia de Wied, născută principesă de Schönburg-Waldenburg, are strânse legături cu ţara românească. Bunica ei a fost Româncă, principesa Cantacuzino. Familia principesei Sofia de Wied dispune de întinse proprietăţi în România, care au revenit fratelui principesei. Regina Elisabeta a României  s’a interesat întotdeauna de principesa Sofia de Wied, care o vizita adesea la castelul Peleş din Sinaia. Regina României a fost chiar aceea care a insistat pentru căsătoria nepotului ei, principele Wilhelm de Wied, cu principesa Sofia.

Series Navigation<< Profesorul Saramandu, membru corespondent al Academiei RomâneIn memoriam: Gelcu Maksutovici (1931-2018) >>