Etniile împreună pentru Dobrogea!

Cotidianul „ZIUA de Constanța” a organizat, cu participarea autorităților județene din Constanța, o amplă manifestare dedicată aniversării a 140 de ani de la intrarea Armatei Române în oraș și de la preluarea efectivă a controlului românesc asupra Dobrogei. La 23 noiembrie 1878, trupele și autoritățile române au ajuns la Kustendje, pe atunci o mică așezare pe malul Mării Negre, care avea să devină, ulterior, marele port Constanța. La capătul unui greu război împotriva Imperiului Otoman, care a adus și recunoașterea independenței, România lua înapoi străvechea Dobroge a lui Mircea cel Bătrân.

Evenimentele organizate anul acesta la Constanța au scos în evidență contribuția tuturor etniilor din Dobrogea la creșterea și dezvoltarea regiunii. Mai întâi, la orele prânzului, a fost oficiat un Te Deum la Biserica Greacă „Metamorphosis”, locașul de cult în care s-a oficiat prima slujbă a eliberării Dobrogei, în prezența Regelui Carol I, în anul 1879. Apoi, la Consiliul Județean Constanța au fost susținute o serie de alocuțiuni din partea autorităților, precum și a reprezentanților etniilor care viețuiesc în Dobrogea.

Printre aceștia s-a aflat și reprezentantul Asociației Liga Albanezilor din România, Dr. Liviu Lungu, care a prezentat salutul comunității albaneze și a transmis cele mai calde urări tuturor dobrogenilor și românilor. Dr. Lungu a evocat personalitatea lui Ibrahim Themo (1865-1945), reputat medic dobrogean de origine albaneză și neobosit patriot și luptător pentru cauza națională a poporului albanez. De asemenea, a fost reamintit sprijinul României în formarea statului albanez modern.

În final, „ZIUA de Constanța” a acordat placheta și medalia „Meritul Dobrogean”, alături de medalia „Colonel Marin Ionescu Dobrogianu”, unui număr de zece personalități care au marcat cultura dobrogean și au contribuit la sporirea prestigiului Dobrogei în România și peste hotare, printre acestea numărându-se academicieni, profesori, scriitori, militari și clerici.