Îndoctrinarea comunistă, în documente

Share

Recent, la Tirana, a avut loc prezentarea celui mai nou volum editat de Academia de Studii Albanologice, prin Institutul de Istorie, alături de Fundaţia Konrad Adenauer. Lucrarea se intitulează “Îndoctrinarea comunistă  prin cultură, literatură şi artă – Documente istorice 1945-1968”. Conform unuia dintre autori, dr. Afrim Krasniqi, director executiv al Institutului de Studii Politice, volumul are câteva calităţi care îi conferă o importanţă deosebită: această problematică este adusă înaintea atenţiei publice sub aspect documentar şi istoric, multe dintre documente fiind expuse pentru prima dată în faţa cititorilor şi cercetătorilor, iar în al doilea rând pentru că împlineşte o necesitate multă vreme ignorată şi anume că Albania, după 28 de ani de democraţie, are o nevoie imperioasă să se confrunte în mod ştiinţific cu propriul ei trecut. În cuvântul înainte al volumului se menţionează că “în documentele perioadei 1945-1948 sunt dominante încercările de a imita şi include în procesul de formare culturală şi politică a formelor, metodelor şi poziţiilor politice şi culturale iugoslave. Între anii 1948-1960, ponderea specifică au avut-o tentativele de a impune în orice domeniu politic, de stat şi social modelele propagandei sovietice staliniste. Modele care continuă să se afirme şi în perioada următoare, împletindu-se cu experienţa şi spiritul Revoluţiei Culturale Chineze. Instituţiile culturale şi de învăţământ din ţară au fost obiectul presiunilor politice pentru a-şi intensifica activitatea în sensul modelării ideologice uniforme a societăţii albaneze în toate straturile ei. Statul a impus, de la nivelul cel mai înalt, ruperea de tradiţiile, moştenirea, cultura şi literatura perioadelor anterioare, impunând cenzura, sechestrarea operelor istorice, denigrarea marilor nume ale culturii şi obligarea autorilor să se sprijine în creaţia lor pe bazele ideologice ale metodei realismului socialist”.

Mira Skënderi

Series Navigation<< Anul Skanderbeg: Când şi cum s-a căsătorit eroul Albaniei?Muzeul de Artă Orientală „Bratko” >>