Profesorul Nicolae Saramandu – „Doctor Honoris Causa” la Korcea

Share

Într-o frumoasă zi de sfârşit de toamnă, care a îmbrăcat în ruginiu dealurile din jurul oraşului albanez Korcea, la sediul Universităţii „Fan S. Noli” din localitate a avut loc un eveniment de o semnificaţie aparte. Sutele de studenţi, cadre didactice şi invitaţi prezenţi în sala de festivităţi a universităţii au salutat prin participarea şi aplauzele lor acordarea celui mai înalt titlu academic, acela de „Doctor Honoris Causa”, unui cercetător român de excepţie: profesorului universitar român Nicolae Saramandu. În faţa Senatului universităţii, format din cei mai repre­zentativi membri ai corpului didactic, profesorul Pandi Bello, din localitate, precum şi Manuela Nevaci, cercetător la Institutul de Lingvistică din Bucureşti, au prezentat un emoţionant laudatio, subliniind meritele incontestabile ale profesorului Saramandu în dome­niul lingvisticii, activitatea sa de peste cinci decenii şi lucrările de cea mai mare importanţă pentru ştiinţa dialectologiei pe care profesorul fie le-a elaborat personal, fie le-a coordonat. După acest moment de punere în temă cu cariera prestigioasă a profe­sorului român, rectorul universităţii din Korcea, prof. univ. dr. Ali Jashari, el însuşi un reputat lingvist, i-a înmânat sărbătoritului toga ceremonială şi Hotărârea Se­natului, l-a felicitat şi i-a făcut toate urările ce se fac în asemenea împrejurări. Vizibil emoţionat, profesorul Saramandu a mulţumit gazdelor pentru înalta distincţie ştiinţifică cu care a fost onorat şi a promis că, prin activitatea sa viitoare, va contribui la întărirea relaţiilor ştiinţifice între cercetătorii români şi cei albanezi, între instituţiile de profil din România şi Albania.

Profesorul român i-a înmânat rectorului universi­tăţii din Korcea una dintre lucrările fundamentale elaborate de Academia Română sub semnătura sa, „Atlasul lingvistic al dialectului aromân” (2014), pre­cum şi alte volume semnate sau coordonate de el.

Amintim cititorilor noştri că, în numărul trecut (19/2018), am publicat un amplu interviu cu eminentul dialectolog Nicolae Saramandu.

Călătoria acestuia în Albania a mai cuprins vizite în localităţi din împrejurimile Korcei, precum Dardha, Voskopoja şi Boboshtica (acesta din urmă fiind satul din care a plecat spre Bucureşti, pentru a deveni unul dintre clasicii literaturii române, Victor Eftimiu). Profesorul Saramandu a fost însoţit în Albania de unul dintre continuatorii săi în domeniul ştiinţific, d-ra Manuela Nevaci, cercetător la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan-Al. Rosetti” din Bucureşti, alături de care a elaborat unele dintre cele mai importante lucrări ale sale din ultimii ani.

Marius Dobrescu

Series Navigation << România și Albania la final de anZilele Culturii Albaneze la Craiova >>