Johann Thunmann – un deschizător de drumuri în albanologia occidentală

Share

Pentru occidentalii din epoca modernă, albanezii erau încă un popor învăluit în mister. Pentru cercetătorii din Europa de vest era o adevărată aventură să exploreze zona Albaniei de astăzi, aflată pe atunci sub stăpânire otomană, astfel încât informațiile care ajungeau în Occident nu puteau să contureze o imagine clară asupra limbii și originii etnice a albanezilor.

În acest context și-a desfășurat activitatea teologul, istoricul și lingvistul suedez Johann Erich Thunmann, de al cărui nume se leagă primele încercări de explicare a originilor poporului albanez. Născut în anul 1746, la Thoresund, în regiunea  Södermanland, Thunmann a studiat la prestigioasele universități scandinave de la Strängnäs și Uppsala, iar mai apoi la Universitatea din Greifswald, în Germania. Ulteror, cărturarul suedez a devenit profesor la Universitatea din Halle, iar aici s-a dedicat cercetării popoarelor din estul Europei. De altfel, el a fost primul autor care a întrebuințat sintagma „est-europeni” pentru a-i desemna pe locuitorii acestei zone a continentului, în lucrarea Cercetări asupra istoriei popoarelor est-europene, publicată la Leipzig, în anul 1774.

În același an, Thunmann a publicat și o lucrare extrem de importantă, atât pentru albanezi, cât și pentru români, intitulată Despre istoria și limba albanezilor și vlahilor. Acest tratat înglobează dicționarul latină-vlah-albanez elaborat de Teodor Kavalioti din Moscople, dar conține și o istorie a Albaniei – foarte detaliată, dacă ținem cont de nivelul cunoașterii subiectului în Occidentul european. Pentru albanezi, importanța operei lui Johann Erich Thunmann este covârșitoare. Profesorul suedez este primul cercetător care a oferit o explicație științifică privind originile ilire ale poporului albanez. Thunmann afirmă că nu a putut găsi nicio dovadă istorică pentru o presupusă migrație a albanezilor către teritoriile pe care le locuiesc, iar acest lucru, împreună cu caracteristicile limbii albaneze, conturează imaginea unei națiuni autohtone, continuatoare a vechilor iliri. În ciuda controverselor din secolele următoare, teoria iliră a lui Johann Thunmann domină dezbaterea academică privitoare la originea albanezilor, ceea ce dovedește puternicul impact al cercetărilor savantului suedez.

 

Radu Săvulescu

Series Navigation << Peștera lui Sari SalltukStrăinii din Biblie >>