„Diversitatea etnică și culturală reprezintă elemente esențiale pentru o Europă din ce în ce mai integrată”

Share

Interviu cu Meto Nowak, reprezentant al Comisariatului de Stat pentru Sorabi, din cadrul Ministerului Științei, Cercetării și Culturii al Landului Brandenburg, Germania   

Domnul Meto Nowak este un german “asimilat”, adică un neamț devenit sorb (sau sorab), iar biografia sa este una neobișnuită. În vârstă de 39 de ani, născut la Berlin, el s-a numit inițial Martin Neumann, iar familia sa nu avea nicio legătură cu sorbii sau cu wendishii, cum li se mai spune acestor minoritari slavi din Germania. Conducând mulți ani Centrul lingvistic Witaj din Cottbus, unde trăiește minoritatea sorabă, s-a apucat să învețe această limbă. Însă, când era copil, mărturisește el, venea deseori cu familia în Cottbus, dar atunci nu-l interesa bilingvismul din acea regiune. Mai târziu, ca student la Științe politice în Postdam, realizează un proiect pentru Consiliul Local al Sorbilor, ajungând să cunoască elementele de bază ale limbii și culturii sorbe și să citească texte sorabe nu în traducere, ci în original. De asemenea, a devenit specialist în implementarea drepturilor minorităților naționale, iar o schimbare i s-a părut potrivită pentru demersurile sale, devenind oficial din Martin Neumann, Meto Nowak. Pentru tatăl său, schimbarea numelui nu a fost o problemă, dar mama a rămas fidelă numelui inițial. În 2009, a fost ales în Consiliul Sorbilor, iar mai târziu a devenit șeful Centrului lingvistic Witaj din Cottbus și președinte adjunct al Domowinei, asociația reprezentativă politică, independentă, a minorității sorbe. În calitate de purtător de cuvânt al ligii sorbilor, el activează ca o punte de legătură între instituțiile sorbe și autoritățile statului, mai precis ale landului Brandenburg.

Invitat la Festivalul ProEtnica 2018 din Sighișoara, în calitate de cercetător, a ținut o prelegere despre “Patrimoniul cultural imaterial și Sorbii din Lusatia – Germania. O nouă conștientizare a diversității cul tu rale“. În interviul de mai jos aflăm multe aspecte interesante despre sorbi și protecția minorităților naționale în Germania.

 Se spune mereu că România, cu cele 18 minorități naționale ale sale, reprezentate de câte un deputat în Parlamentul României și o organizație a comunității, constituie un model de protecție a acestor grupuri etnice. Care sunt minoritățile etnice recunoscute în Germania și care este situația lor juridică?

În Germania există patru minorități: sorbi, danezi, frizoni și romi sinti. Și la noi, prezența minorităților etnice este o componentă importantă a societății, care aduce numeroase beneficii. Diversitatea etnică și culturală reprezintă elemente esențiale pentru o Europă din ce în ce mai integrată. Ne bucurăm că vrem să extindem cooperarea și în acest domeniu și să inițiem noi contacte. Festivalul ProEtnica din Sighișoara, România, reprezintă cadrul ideal în care împreună putem cânta, dansa, ne putem simți bine și, în același context, ne oferă oportunitatea cunoașterii reciproce. De asemenea, suntem încântați că, în acest an, pentru întâia oară, participă la festival și o trupă a sorabilor din Germania. Este o întâlnire prolifică cu alte minorități, împărtășim experiențe noi și frumoase în spiritul diversității culturale europene comune, al schimbului și al cooperării.

 Vă rog să faceți o scurtă prezentare a acestor etnii recunoscute în Germania.

Frizonii, de pildă, sunt un grup etnic germanic care locuiește pe coasta Mării Nordului, în |ările de Jos și în Germania, recunoscuți în aceste regiuni ca minoritate națională. Cei care locuiesc în provincia Frislanda din Țările de Jos sunt denumiți în Germania frizoni occidentali, iar denumirea nu se referă la apartenența națională, ci la stilul caselor. Mai sunt frizonii orientali, din Saxonia Inferioară, unde populația este de 500.000 de oameni, și frizonii nordici din insulele frizone nordice și de pe insula Helgoland.

Sorabii pe care îi reprezint aici, la Festivalul ProEtnica, și care au avut trei zile de concerte cu formația Serbska reja, cu dansuri și muzică din Leipzig și Cottbus (un oraș din landul Brandenburg, n.n.), sunt un popor slav de vreo 15.000 de oameni, care locuiește în regiunea Luzacia din Germania. Ei sunt catolici și vorbesc o limbă slavă de vest cu unele trăsături deosebit de arhaice.

Sinti și roma trăiesc pe teritoriul Europei de secole întregi și totuși au rămas grupuri etnice independente, cu o limbă proprie vorbită în paralel cu limba țării în care s-au născut. Cu toate că romanes nu este o limbă omogenă, ci include numeroase dialecte, s-a constatat că aceasta derivă din sanscrită. Conform unui studiu, aceste minorități se trag din India iar oamenii de știință cred că strămoșii celor două etnii și-au părăsit locurile de baștină (nord-vestul Indiei) în urmă cu aproximativ 1400-1500 de ani. În prezent, pe teritoriul Europei trăiesc circa 11 milioane de sinti și roma. Cei mai mulți sunt în Serbia, Ungaria, Bulgaria, România și Spania.

 Care este statutul juridic al acestor minorități în Germania și cum sunt ele protejate de statul german?

În Germania există o legislație diferită pentru fiecare land unde trăiesc minorități, iar eu o cunosc cel mai bine pe cea referitoare la sorbi. Una dintre ele este aceea a folosirii numelui în limba proprie, iar legislația romilor, de pildă, diferă în funcție de fiecare land, nu există ca în România o lege unică pentru toate minoritățile. Menționez că, în Germania, nu sunt date statistice referitoare la numărul etnicilor sorabi, explicația vine din faptul că membrii comunităților naționale au unele rețineri în a-și declara originea. Dar consider că este importantă utilizarea limbii minorităților în administrație, acolo unde trăiesc în grupuri compacte. Foarte mulți sorbi nu mai folosesc limba sorabă și nu o mai știu, așadar avem un context în care încercăm o revitalizare. Ne străduim să aducem utilizarea limbii înapoi, de la școală în familii, astfel încât următoarea generație să o poată vorbi din nou. Una dintre probleme o constituie faptul că majoritatea sorbilor nu își folosesc drepturile, considerându-se cetățeni germani, iar noi, oficialii din administrație, încercăm să informăm oamenii prin materiale de promovare în care drepturile lor sunt menționate explicit. Deoarece majoritatea sorbilor vorbesc, de asemenea, limba germană, se tem că cei din administrație vor avea rezerve în a le rezolva problemele dacă se adresează în limba sorabă. Noi, la nivelul guvernamental al landului, încercăm să motivăm oamenii din administrație să trimită câțiva angajați la cursuri de limba sorabă. În concluzie, suntem aliniați legislației Uniunii Europene în ceea ce privește respectarea drepturilor la educație în limba maternă, la păstrarea tradițiilor și identității naționale ale minorităților, dar ne adaptăm caracteristicilor și nevoilor fiecărei etnii, în fiecare land.

 De ce este importantă utilizarea limbii sorabe în administrație?

Există o problemă foarte mare, așa numitul prestigiu al limbii. Soraba fiind o limbă slavonă este considerată o limbă a celor din zona rurală și nu e o limbă atât de folositoare. Ai nevoie, în aceste timpuri, de o motivație, de ceva care să-ți răspundă la întrebarea: de ce să învăț limba asta? Cu cât ai mai multe posibilități de a folosi limba ca pe o limbă recunoscută pe deplin, cu atât mai atractivă devine pentru a o învăța și a o vorbi. Faptul că la nivel oficial, administrativ, limba ta este utilizată îi conferă un mare prestigiu.

 Sunt mulți români care muncesc acum în Germania, de la zugravi până la profesori universitari. Există vreo legiferare în ceea ce-i privește pe acești emigranți români?

În acest caz vorbim despre ideea egalității de tratament. De altfel, acesta este un principiu legiferat de documentele europene care reglementează circulația liberă a forței de muncă și de documentele de aderare ale României la Uniunea Europeană. Concret, un angajat român în Germania are aceleași drepturi și obligații ca și ceilalți cetățeni europeni care locuiesc și muncesc pe teritoriul Germaniei, adică va beneficia de remunerațiile și celelalte condiții de lucru stabilite de contractele colective de muncă și de prevederile legale privind legislația muncii și asigurările sociale din Germania.

 Sașii, care au plecat din România în Germania și care au avut cetățenie română, sunt considerați minoritate? Presupun că nu, deși situația nu este aceeași ca a unui român care se repatriază.

Sunt mulți etnici de origine germană răspândiți în întreaga Europă, dar și pe celelalte continente, iar ei sunt pentru noi diaspora germană. Aceștia nu sunt considerați minoritate și au toate drepturile pe care le are un cetățean german. Sigur, sunt diferențe între ei în funcție de locul de unde s-au repatriat, de aceea sunt organizați în etno-grupuri, pentru că sașii veniți din Ardeal, de exemplu, s-au așezat, în unele cazuri, compact, în zone care seamănă cu Transilvania. Sașii trăiesc și în Statele Unite, unde se află mai multe zeci de mii de descendenți ai sașilor transilvăneni emigrați acolo în prima jumătate a secolului XX și sunt reuniți în mai multe organizații. În Canada, Australia, Africa de Sud și Argentina, de asemenea, trăiesc câteva grupuri de sași.

 Vă rog să ne spuneți care sunt reglementările și situația refugiaților în Germania și în Uniunea Europeană. Există tendința de a controla această invazie a emigranților musulmani?

Foarte complicată întrebare! Complicată și delicată la fel ca fenomenul acesta al emigranților din Siria și nordul Africii către Europa. În opinia mea personală, subliniez, fiecare țară are poziția sa politică față de această problemă și își reglementează potrivit înțelegerilor comune, europene, atitudinea față de refugiați. În Germania s-a înregistrat un salt al criminalității, însă există un studiu în care se arată că solicitanții de azil sunt considerați refugiați de război și au șanse relativ bune de ședere în Germania. Din păcate, 80% dintre ei nu au niciun fel de calificare, iar o parte și mai mare este analfabetă. De aceea, în Germania sunt tot mai multe voci împotriva acestei politici a refugiaților care cred că trebuie schimbată abordarea fenomenului.

 

Maria Oprea

Series Navigation << Străinii din Biblie